Choroba popromienna-„o od podszewki”

Choroba popromienna – ogólna nazwa chorobowych zmian ogólnoustrojowych powodowanych przez promieniowanie jonizujące oddziałujące na całe (lub prawie całe) ciało. Przyczyną choroby popromiennej jest zazwyczaj ekspozycja na nadmierne dawki promieniowania w następstwie wypadków radiacyjnych (na przykład wskutek wadliwego działania reaktora jądrowego lub uszkodzenia systemu ochrony przy pracy z urządzeniami generującymi promieniowanie rentgenowskie), a również narażenie na promieniowanie przy wybuchu atomowym lub termojądrowym. Choroba popromienna ma możliwość być również rezultatem pochłonięcia pierwiastków i izotopów promieniotwórczych (drogą doustną lub wziewną), też tych po wybuchu jądrowym (opad promieniotwórczy). Mianem choroby popromiennej nie nazywa się miejscowe skutki oddziaływania promieniowania jonizującego, takie jak oparzenia popromienne czy martwica tkanek wywoływana poprzez lecznicze stosowanie promieniowania w leczeniu onkologicznym z wykorzystaniem radioterapii. W współzależności od dawki promieniowania, czasu jej pochłonięcia i osobistej podatności choroba popromienna może posiadać przebieg ostry albo przewlekły.