O diagnostyce i leczeniu choroby Addisona

Przykładem testu używanego do rozpoznania choroby Addisona jest test pobudzania Synactenem, czyli syntetycznym polipeptydem o aktywności ACTH. Istnieją różne modyfikacje tego testu, ale podstawą jest oznaczenie po określonym czasie od podania Synactenu, stężenia kortyzolu w osoczu albo metabolitów glikokortykosteroidów w moczu. Brak reakcji ze strony nadnerczy tj. wydzielania kortyzolu świadczy o ich niewydolności. Leczenie choroby Addisona polega na uzupełnianiu niedoborów hormonów produkowanych poprzez korę nadnerczy. Leki podaje się w określonych godzinach i dawkach symulując fizjologiczne, uzależnione od pory dnia, wydzielanie. W szczególnych sytuacjach, takich jak np. stres, operacja czy ciąża, istnieje konieczność odpowiedniego implementacji dawki do zwiększonego zapotrzebowania. W leczeniu wykorzystuje się substytucję kortykosterydową, mineralokortykoidową i androgenową.