O objawach mieszanej choroby tkanki łącznej

Najczęstszy objawem jest występowanie u 75-100% pacjentów ze zjawiska Rainaudova. Poza tym, u większości chorych obserwuje się obrzęk dłoni i palców (palce kiełbaskowate). U mniej więcej 60% obserwuje się zapalenie stawów, niekiedy z obecnością erozji (w większości sytuacji stawów Jaccoud). Pacjenci cierpią na bóle stawów, a zdarza się, że ich sztywność przy porannym wstawaniu. W 50-70% zapalenie mięśni można było wnioskować na podstawie gorączki i grypy. Zapalenie mięśni przypomina skórne zapalenie mięśniowe. Brak bólu mięśni i nierzadko występuje zanik mięśni. U pacjentów występują przeróbki skóry, takie jak układowy czeń rumieniowaty, twardzina układowa, zapalenie lub skórno-mięśniowość. W przewodzie pokarmowym obserwuje się zmiany typowe dla twardziny, a wyjątkowo zaburzenia perystaltyki przełyku. Pacjenci w ponad 20% przypadków mają zapalenie opłucnej, rzadko spotykane w układzie oddechowym zwłóknienie płuc i nadciśnienie płucne. U 20% pacjentów zajęte chorobą są nerki, obserwowano też zespół nerczycowy spowodowany poprzez błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek. Mieszana choroba tkanki łącznej może powodować zaburzenia układu nerwowego, znakomita większość uszkodzenia nerwu trójdzielnego. Połowa pacjentów ma również objawy zespołu Sjögrena.